Su Battileddu – unu documentàriu de Cinzia PuggioniSu Battileddu – un documental de Cinzia Puggioni

12419237_1127924027231952_5585112781818408420_oSu Battileddu: Su Carrasegare, in Arte, Sighit!

S’Assotziu de Sos Sardos in Catalunya at a presentare – su 12 de Martzu de 2016 a 18, in Carrer del Bisbe Laguarda 9 – “Su Battileddu”, unu documentàriu de Cinzia Puggioni.

Forsis “su macu de sa bidda”, o mancari un’istràngiu chi no s’est mai postu in mesu in sa vida de sa comunidade, est sa vìtima e atore printzipale de custu documntàriu ligadore pigadu in Lùvula, bidda pitica de 1500 abitantes incasciadu a 500 metros de artària in su territòriu barbarighinu, in sa provìntzia de Nùgoro.

Su ritu carrascialiscu in sei, nadu “Su Battileddu” (dae Bàttile, bascaràmine, refudu de sa sotziedade), representat sa passione de sa vìtima sacrificale: un’ispetàculu cruele, dinàmicu e appassionante, chi lompet a unu sacrifìtziu de sàmbene e renàschida, acumpangiada dae su binu, de sa vìtima. Sa comunidade ismàrigat sa neghe sua sacrifichende sa vìtima, pro iscontare sa pena e isperare in mègius vida pro s’annu imbeniente. Su Battileddu, che a su Sole, at a torrare in vida.

Su documentàriu, cuntzepidu a printzìpiu comente un’iscenegiadura teatrale, est unu museu berdaderu de sa màscara (e de sa tortura!) a s’àera aberta. Cunsigiadu a unu pùblicu majori, is imàgines poderosas e sa fotografia ispantosa bos ant a acumpangiare a intr de unu de is rituales (dionisìacos) de su carrasegare sardu prus etzisadores.

A concruos, ais a pòdere cuntribuire leande·bos una bevida o unu pratu de Malloreddus a sa Campidanesa!

Notas in contu de s’autora de su Documentàriu:
Cinzia Puggioni naschet in Terranoa in su 1988 e leat sa Laurea in Firenze in Mèdios e Giornalismu cun una tesi a pitzu de is ritos dionisìacos in Sardigna e su teatru de sa Cruelidade de Artaud.

In su 2014 realizat “Su Battileddu”, su primu progetu documentarìsticu comente autora, regista e produtora chi tratat sa cumparatzione intre su ritu dionisìacu de Su Battileddu e su tetrau artaudiano.

Su documentàriu est istadu projetadu in Sardigna, Isvìtzera e Frantza. Oe in die Cinzia bivet in Parigi e traballat comente assistente a sa regia e script supervisor.

12419237_1127924027231952_5585112781818408420_oSu Battileddu: Carnestoltes, en l’art, Continua!

S’Assotziu de Sos Sards a Catalunya presentarà el 12 de març de 2016 a les 18, en S’Assotziu, al Carrer Bisbe Laguarda 9 – “Su Battileddu”, un documental de Cinzia Puggioni.

“Potser l’idiota del poble”, potser un “Istranzu” mai inclòs a la vida del poble, és la víctima, i l’actor principal d’aquest emocionant documental filmat en Lula, un petit poble de 1.500 habitants atrapat a 500 metres sobre el nivell del mar al territori Barbaricino, a la província de Núoro.

El ritual carnavalesc en si mateix, anomenat: “Su Battileddu” (derivat de la paraula Báttile, “rebuig de la societat”), representa la passió de la víctima del sacrifici: un espectacle cruel, dinàmic i emocionant, que culmina amb un sacrifici de sang i el renaixement, acompanyat de vi, de la víctima. La comunitat expia els seus pecats sacrificant la seva víctima, en l’esperança d’una vida millor pel proper any. Su Battileddu, igual que el sol, tornarà a sortir.

El documental, inicialment concebut com un guió teatral, és un veritable museu de la màscara (i de la tortura!) a l’aire lliure. Recomanada per un public adult, les poderoses imatges i la fantàstica fotografia us acompanyaran en un dels ritus més suggestius del carnaval de Sardenya.

Al final de la projecció, podeu fer una contribució amb un refresc i un plat de Malloreddus a sa Campidanesa (pasta típica sarda).

Notes sobre l’autora del documental:
Cinzia Puggioni va néixer a Ólbia el 1988 i es va graduar a Florència en Periodisme i Mitjans de Comunicació, amb una tesi sobre els ritus dionisíacs a Sardenya i el teatre de la Crueltat d’Artaud.

En 2014 va produir “Su Battileddu”, el seu primer projecte com documental com a autora, directora i productora que tracta la comparació entre el ritu dionisíac de Su Battileddu i el teatre artaudià.

El documental es va projectar a Sardenya, Suïssa i França. Cinzia actualment viu a París i treballa com a assistent del director i script supervisor.