SOS SardignaSOS Sardenya

SOSsard> Versió en català

Sa Terra nostra est ferta in manera grae, su 18 de Onniasantu unu tziclone at iscutuladu s’ísula leende·si fintzas vidas umanas, ma non s’ispera.
Pro si torrare a pesare abbisòngiat de agiudu, cale si siat contributzione at a èssere de importu mannu pro torrare a fraigare su tempus benidore de custa terra galana.
S’Assòtziu s’aunit a sa cursa benèfica de custas dies, cumentzende in Bartzellona una regorta de ofertas chi s’ant a intregare inderetura a siendas o famìlias chi ant pèrdidu totu. Sa regorta s’at a tancare cun un’eventu su 7 de su mese de Nadale, cun cuntzertos, giogos pro pipios, loteria, màndigu e àteru, in su matessi tempus cun assòtzios de sardos in Londra e Bruxelles. In sas dies imbenientes bos amus a informare prus a pretzisu, inoghe e/o dae sa pàgina Facebook, a subra de s’acuntèssia de su 7, e a pitzu de sos destinatàrios de su dinare regortu, chi at a èssere intregadu in tempus de Pasca de Nadale dae sos delegados de sas tres tzitades chi partìtzipant a custa regorta coordinada. Totu at a èssere ammaniadu cun trasparèntzia màssima.

Sas ofertas si podent fàghere in duas maneras:

 1. cun bonìficu a su contu de s’Assòtziu: IBAN: ES97 2038 6683 1060 0000 8689, ponende causale “SOS Sardigna”. Imbiade·nos una mail si cherides a bos pònnere o nono in sa lista de donadores chi amus a pubblicare a regorta serrada. In onnia manera, amus a mantènnere una lista de donadores chi s’at a pòdere consultare in sa sea de s’Assòtziu.
 2. Lassende un’oferta in sos logos chi leant parte a s’initziativa.

Inoghe ais a agatare sa lista atualizada de sos puntos in ue podides lassare s’oferta bostra:

 • Assòtziu de Sardos in Catalugna
  Carrer del Bisbe Laguarda 9 (lunis 16h-20h, martis-chenàbura 10h-14h)
 • Bar Aurora
  Carrer de l’Aurora 7 (cada die francu su domìnigu, dae sas 20.30)
 • Restorante Ballakanò
  Carrer de les Sitges 3
 • Bar Petit Jet Lag
  carrer de la Daguería 12
 • Restorante Pappa e Citti
  Carrer de la Encarnació, 38
 • L’Arrabbiata, produtos italianos e sardos
  Carrer de Calabria 55

Gràtzias dae coro!SOSsardLa Terra nostra està ferida greument, el 18 de Novembre un cicló va sacsejar l’illa i es va endur moltes vides, pero no l’esperança.
Per aixecar-se necessita que li donis un cop de mà, qualsevol contribució serà important per recostruir el futur d’aquesta terra preciosa.
L’Associació s’uneix a la cursa benèfica d’aquests dies, començant a Barcelona una recaptació de fons que es lliuraran directament a empreses i families que han perdut tot. La recollida es tancará el dia 7 de Desembre, amb una diada de concerts, jocs per a nens, loteria, menjar i més, al mateix temps amb associacions de sards a Londres i Brussel·les. En els pròxims dies us informarem amb més precisió, aquí i/o a la pàgina Facebook, sobre el esdeveniment del dia 7 i sobre els destinataris dels fons recaptats, que es lliuraran durant el Natal per els delegats de les tres ciutats que participen a aquesta recaptació coordinada. Es farà tot amb la máxima transparència.

Les ofertes es poden fer en dues maneres:

 1. amb transferència al compte de l’Associació: IBAN: ES97 2038 6683 1060 0000 8689, amb raó “SOS Sardigna”. Envia’ns un mail si estàs d’acord o no que et posem a la llista de donants que publicarem al tancament de la recollida. En cada cas, mantindrem una llista de donants que es pot consultar a la seu de l’Associació.
 2. Deixant una oferta als llocs qui s’han unit a l’iniciativa.

Aquí trobeu la llista actualizada dels punts a on podeu deixar la vostra oferta:

 • Assòtziu de Sardos in Catalugna
  Carrer del Bisbe Laguarda 9 (dilluns 16h-20h, dimarts-divendres 10h-14h)
 • Bar Aurora
  Carrer de l’Aurora 7 (cada die excepte el diumenge, obre a les 20.30)
 • Restorante Ballakanò
  Carrer de les Sitges 3
 • Bar Petit Jet Lag
  carrer de la Daguería 12
 • Restorante Pappa e Citti
  Carrer de la Encarnació, 38
 • L’Arrabbiata, productes italians i sards
  Carrer de Calabria 55

Gràtzias dae coro! Graciès de cor!