[Album] Die in paris cun Bruno Cortis

1149739_651068711584155_871775115_oDie galana cussa colada cun sa cumpangia de su cardiòlogu sardu Bruno Cortis, dae 40 annos disterradu in Chigago, USA.

Un’atòbiu chi at regaladu emotziones positivas a is atendidores, gràtzias a sa capatzidade de Dr. Cortis de faeddare dae su coro. Torramus gràtzias a s’amigu Bruno, isperende de si torrare a bìdere sanos inoghe, in Sardigna, o mancari in Chicago!

Carca inoghe a suta pro bìdere is fotos de s’atòbiu.

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.651067011584325.1073741835.421316044559424&type=3]

Leave a Reply

Your email address will not be published.