Seminàriu “Cuide su salud”, de su cardiòlogu sardu Bruno CortisXerrada “Cuide su salud”, del cardiòleg sard Bruno Cortis

Cortis

Martis 10 de Setembre 2013, 19.30 oras

S’obietivu de su seminàriu est su de frunire unas cantas ideas pro controllare s’istress e lograre su beneistare emotzionale, tratare s’importàntzia de s’ispiritualidade, comente bìvere una vida echilibrada, sa meditatzione e comente la praticare, sos duos domìnios nostros – sa mente e su coro – e sos sete printzìpios de salude vibrante.

Su Dr. Bruno Cortis, cardiòlogu nàschidu in Sardigna, si dèdicat dae annos a s’istùdiu de s’interatzione intre ispiritualidade, vida emotzionale e salude. A tempos de oe est professore in sa Universidade Push de Chicago, e visiting Professor in sa Universidade de Guadalajara. Est autore de prus de otanta publicatziones e tres libros: “Alma y corazón”, “El corazón espiritual” y “Sane su cáncer”.

S’atòbiu at a èssere trasmìtidu in direta streaming in custu situ etotu.Cortis

Dimarts 10 de Setembre 2013, 19.30h

L’objectiu de la xerrada és proporcionar algunas idees per controlar l’estrès i aconseguir benestar emocional, tractar la importància de l’espiritualitat, com viure un vida equilibrada, la meditació i com practicar-la, els dos nostres dominis – la ment i el cor – i els set principis de salut vibrant.

El Dr. Bruno Cortis, cardiòleg nascut a Sardenya, es dedica des de fa anys a l’estudi de la interacció entre espiritualitat, vida emocional i salut. Actualment és professor a la Universitat Push de Chicago i visiting Professor a la Universitat de Guadalajara. És autor de més de vuitanta publicacions i tres llibres: “Alma y corazón”, “El corazón espiritual” y “Sane su cáncer”.

La trobada es podrà veure al canal de streaming en viu de la nostra pàgina web.