Mustra fotogràfica “Murales de Orgòsolo”, de Joan MayoralExposició fotogràfica “Murales de Orgòsolo”, de Joan Mayoral

orgosolo

S’Assòtziu tenet su praghere mannu de acollire su fotògrafu cadalanu Joan Mayoral, amigu e amantiosu de Sardigna, chi nos at a presentare sa mustra sua “Murales de Orgòsolo”.

Sa presentada de sa mustra est posta pro giòbia 18 de Abrile a sas 7 de sero. Sa mustra at a abarrare aberta in sa sea de s’Assòtziu, carrer del Bisbe Laguarda 9, fintzas a su 18 de Maju, cun sos oràrios imbenientes:
Dae lunis a chenàbura  10-12,30 ; 15,30-20
Sàbadu 10-12,30

orgosoloL’Associació es complau en presentar l’exposició fotográfica de l’amic i apassionat de Sardenya Joan Mayoral, que es titula “Murales de Orgósolo”.
L’exposició s’inaugurará el proper dijous 18 d’Abril de 2013 a les 19h, i romandrá oberta fins al 18 de Maig amb elssegüents horaris:
de dilluns a divendres de 10 a 12.30, de 15.30 a 20
dissabte de 10 a 12.30.

S’arte de sos Murales

Sos Murales sunt produtos de s’arte de sa carrera, pinturas a friscu a tema profanu, immàgines chi contant sas acuntèssidas e sas ideologias de su cuntestu istòricu e sotziale in ue sunt pintados.

Su muralismu, peri sas immàgines suas fatu fatu ispiradas a su naturalismu, a su cubismu, a s’astratismu e a su trompe-l’oeil, aunit obietivos colletivos e artìsticos, cumbinat sa poesia cun s’impinnu tzivile, resurtende a comunicare in manera dereta ideas malas a las espressare cun paràulas.

Chinnos istòricos

S’arte de sos Murales naschet in Mèssicu in su 1920 e s’afirmat comente forma de comunicatzione de sos ideales polìticos e culturales de su tempus. In sos ‘30 s’impèllida forte de sas òberas de sos muralistas messicanos s’ispainat in totu s’Amèrica e posca lompet fintzas in Europa.

In su 1968 su muralismu lompet in Sardigna, in ue si pesat a forma de espressione inegualada in Europa, siat pro s’isparghidura in su territòriu siat pro sa durada sua. Su primu esperimentu si faghet in Santu Sparau, in ue gràtzias a Pinuccio Sciola si pràticat s’idea innovadora de fraigare “una bidda che unu museu”. In su 1975 sos Murales lompent a Orgòsolo, in ue si faghent aina de protesta contra a su guvernu. Dae in cue a in antis su fenòmenu arribat in Nùgoro, Orani, Bitzi, Lùvula pro si ismanniare posca in totu s’ìsula. In Sardigna custu forma de arte at resurtadu a si fàghere un’identidade sua, insertende·si in s’echilìbriu dìligu de s’ambiente rurale e umanu, contribuende a renoare su mundu artìsticu e sotziale de s’ìsula.

Muralismu in Orgòsolo

Orgòsolo est una bidda minore chi s’agatat in su tzentru de sa Barbàgia in Sardegna. Connotu in su passadu comente “sa bidda de sos bandidos”, custu logu est leadu in cunsideru comente unu museu a s’àera aberta chi leat sos visitadores a iscobèrrere sa patrimòniu culturale suo peri sos murales. Cust’arte s’est ispainada moende dae su 1975 gràtzias a su professore Francesco del Casino chi aiat sestadu s’arte de sos murales siat comente atzione de protesta contra a sa reprimidura de s’istadu, siat comente resistèntzia populare contra a sa sutratzione de sos deretos de sas comunidades locales.

Sas arrugas de Orgòsolo cunservant sas mùngias, s’arrenegu e sas ispera de sa populatzione sua, ma fintzas representatziones de acuntèssidas de s’istadu e internatzionales.

S’autore de sa mustra Fotogràfica

Joan Mayoral est unu fotògrafu cadalanu amantiosu de Sardigna e connotu meda in Ispagna. In su 2007 at ordingiadu una mustra in su Centre Civic Ateneu “Fort Pienc” in Bartzellona, cun una serie de 250 fotografias a subra de sos Murales de Orgòsolo. Sende chi no est possìbile propònnere in custa sea sa mustra in sa totalidade sua, si parat petzi un’issèberu de sas immàgines prus sinnificativas.

L’art dels Murals

Els murals es produeixen com art al carrer, modernes imatges de temàtiques profanes que expliquen les històries i les ideologies del context històric i social en què estan pintades.

El mural, a través de les seves imatges sovint inspirats per al naturisme, el cubisme, l’abstracció i el trompe-l’oeil, combina els objectius col · lectius i artístic i la poesia amb la participació ciutadana, aconseguint comunicar directamentles idees que amb les paraules serien difícil d’expressar.

 Antecedents històrics

L’art dels Murals va néixer a Mèxic el 1920 i s’afirma com una forma de comunicació d’ideals polítics i culturals de l’època. En els anys 30 el fort impacte de l’obra dels muralistes mexicans es propaga a través tota Amèrica i desprès arriba aEuropa.

El 1968, el mural arriba a Sardenya, on es converteix en una forma d’expressió sense igual a Europa, tant per la seva extensió geogràfica que per la seva durada. El primer experiment es duu a terme a San Sperate, on, gràciesa Pinuccio Sciola es posa en pràctica la idea innovadora de construir un “país com un museu”. El 1975 els murals també arriben a Orgosolo, on es converteixen en una forma de protesta contra el govern. Després el fenomen arriba a  Nuoro, Orani,Bitti, Lula i després i s’estén a tota l’illa. En Sardenya, aquesta forma d’art ha estat capaç d’afirmar la seva identitat mitjançant la inserció en el delicat equilibri del medi ambient rural i humà, ajudant a renovar el món artístic i social de l’illa social.

Mural a Orgosolo

Orgosolo és un petit poble situat al centre de la Barbagia en Sardenya. Anteriorment conegut principalment com “la terra dels bandits”, aquest lloc és considerat per molts com un museu a l’aire lliure que condueix autòctons i estrangersa redescobrir el seu patrimoni cultural a través dels murals. Aquest art es va estendre a principis de 1975 a través de l’obra del professor Francesco Casino del que va imposar el mural com un acte de protesta contra la repressió de l’estat icom acte de resistència popular en contra de la supressió dels drets de les comunitats locals.

Els carrers de Orgosolo conserven la fatiga, la ira i l’esperança del seu poble, i també les representacions dels esdeveniments nacionals i internacionals.

 Autor de la exposició

Joan Mayoral és un fotògraf català apassionat de Sardenya i molt conegut a Espanya. En 2007, després d’una llarga sèrie de aproximadament 250 fotografies dels murals de Orgosolo, va organitzar una exposició fotogràfica al Centre Cívic Ateneu”Fort Pienc” a Barcelona. Ja que no es pot repetir a aquesta seu la exposició en la seva totalitat, s’ha fet una selecció de les imatges més significatives.